Zajęcia edukacyjne w Minitece

Na zajęciach w Minitece 12.02.2020 r. dzieci poznały jednostki odmierzania czasu, historię powstawania zegarków, a chętnie dzieci ustawiały godzinę na zegarze. Słuchały dźwięków, które wydaje zegar i wykonały własny. Na koniec dzieci obejrzały teatrzyk o mieszkańcach lasu.

U zegarmistrza

W tym tygodniu 4-latki realizują tematykę dotyczącą pracy zegarmistrza. W sali zorganizowaliśmy kącik tematyczny, w którym wyeksponowane zostały zegary przyniesione przez dzieci z domu. Przedszkolaki poznały historię powstania zegara i jego rozwój na przestrzeni stuleci. 11 lutego 2020 wybraliśmy się …

Doświadczenia z powietrzem

Dzieci z gr. II szukały wokół siebie powietrza i eksperymentowały z nim. Przekonały się o tym, że przedmioty wypełnione powietrzem pływają (uwięzione powietrze w butelce), poruszają przedmioty (wypuszczenie powietrza z balonika). Słuchały nagrań wiatru i nazywały go (wiatr, wiaterek, wietrzysko, …