Zamierzenia dydaktyczne na wrzesień

We wrześniu: rozmawiamy o zasadach panujących w przedszkolu, ustalamy zasady korzystania z zabawek oraz kącików tematycznych, wdrażamy się do szanowania wspólnej własności, wykonujemy prace plastyczne, używamy określeń położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, nad, za, obok, wysoko, nisko, między, przy, …