Zamierzenia edukacyjne w miesiącu wrześniu

TEMATY WRZEŚNIA: KAŻDY PRZEDSZKOLAK WIE , CO DOBRE, A CO ZŁE Zasady przedszkolne Powitanie dzieci po przerwie wakacyjnej – współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.                   Rozmowa  kierowana z dziećmi na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń ,przekazanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań …