Pamiętajmy o zwierzętach 👈

 W zeszłym tygodniu w ramach tematu ” Poznajemy przyrodę”  dowiedzieliśmy się jak: dokarmiać  zwierzęta w trudnych, zimowych warunkach; nazywać ptaki odwiedzające karmnik. Zwróciliśmy uwagę na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami.

Nasze osiągnięcia 11-15.01.2021 r.

W tym tygodniu dzieci utrwalały określenia położenia przedmiotów, kontynuowały rytm, liczyły sylaby w wyrazach,  utrwalały prawidłową wymowę głoski /cz/ poprzez grę logopedyczną (która miała zakodowane informacje), rozmawialiśmy na podstawie filmu o przygotowaniach zwierząt do zimy, a na koniec tygodnia bawiły …