Zajęcia w bibliotece.

W bibliotece utrwaliliśmy wiedzę na temat wody. Wykonaliśmy plakat przedstawiający obieg wody w przyrodzie, rozwiązywaliśmy zagadki słuchowe i słowne, sprawdziliśmy jakie przedmioty pływają a jakie toną. Dzieci wykazały się znajomością środowiska życia wybranych zwierząt oraz wymieniły do czego potrzebujemy wodę …