Zamierzenia dydaktyczne styczeń✍

Poznajemy przyrodę Zima − dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach − nazywanie ptaków odwiedzających karmnik − zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami − rozpoznawanie wybranych zwierząt pośladach na śniegu. Interesujemy się książką – …