„W krainie baśni” 03.01.- 07.01.2021r.

W tym temacie rozmawialiśmy o przestrzeganiu zasad korzystania z książek. Słuchaliśmy baśni, wypowiadaliśmy się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego utworu, rozpoznawaliśmy bohaterów baśni. Porównywaliśmy liczebność zbiorów stosując słowa: mniej, więcej, tyle samo. Uczyliśmy się układu tańca: Polki.