Maj zamierzenia

Tematy maj: 1 Wszystko może być muzyką od 2 d0 6 poznanie równych instrumentów, tworzenie małej orkiestry, uczestniczenie w zajęciach rytmicznych, wokalnych. Poznanie pracy dyrygenta, zapoznanie z muzyką klasyczną, poznanie słynnych kompozytorów. 2 Moja miejscowość, moja ojczyzna od 9 do …