Posługujemy się linijkami

Podczas zajęć matematycznych poznaliśmy różne narzędzia służące do mierzenia długości i odległości. Dzieci mierzyły odległości linijkami i użyły ich do rysowania kształtów geometrycznych i pisania swoich imion. Przeprowadziliśmy także eksperyment, w którym obserwowaliśmy, jak pod wpływem załamania się światła w …

Zamierzenia dydaktyczne na czerwiec

W czerwcu: Niby tacy sami, a jednak inni 30.05.- 3.06.2022 Wykonamy doświadczenie „Musujący balon”, Wykonamy zabawy i ćwiczenia logopedyczne, Na podstawie wiersza i prezentacji dzieci poznają prawa dziecka, a na podstawie naszego kodeksu zachowania obowiązki dzieci, Poznamy domy i zabawy …