Nasze osiągnięcia na zajęciach popołudniowych 28.03.-1.04.2022

W tym tygodniu rozmawialiśmy o roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Utrwaliliśmy wiedzę dot. obiegu wody w przyrodzie. Dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie: skąd bierze się woda? Dzieci poznały znaczenie wód gruntowych i konieczności oszczędzania wody. Na podstawie opowiadania i filmu edukacyjnego dzieci utrwaliły pojęcie recyklingu i konieczności segregowania śmieci. Po wysłuchaniu opowiadania dzieci poznały gatunki zwierząt, które nie śpią w nocy tj. lisy, sowy, nietoperze. A także słuchały przygód Filemona i Bonifacego, rozwiązywały zagadki słowne, układały domino sylabowe, rozwiązywały zadania z treścią, a także chętnie budowały w wolnym czasie obwód elektryczny.