Zamierzenia na miesiąc Kwiecień

“Wiosna na wsi”

– Nazywanie zwierząt ze zdjęć i określanie, które

zwierzę to matka, ojciec i dziecko i jak się nazywają.

– Wymienianie odgłosów, jakie te zwierzęta wydają.

– Określanie jakie produkty uzyskujemy od zwierząt.

– Układanie sekwencji i powtarzanie rytmu.

– Synteza głoskowa w proste wyrazy.

– Wymawianie głosek pierwszych i ostatnich.

– Rozróżnianie ze słuchu, zbliżonych wymową do siebie głosek.

– Nazywanie miejsc w których żyją zwierzęta.

– Wykonywanie pracy plastycznej – zwierzęta żyjące na wsi.

– Przeliczanie w zakresie do 10.

 

11-15.04.2022 Wielkanoc – zwyczaje i tradycje 

Będziemy:
– przygotowywać koszyk wielkanocny
– poznawać tradycje i zwyczaje świąteczne
– piec babeczki wielkanocne
– wykonywać pisanki
– rozwiązywać zadania tekstowe

“Dbamy o Ziemię”

– Wykonywanie własnego filtra do wody.

– Eksperymenty: Czy woda się oczyści? Co się rozpuści?

Przewodzenie ciepła. Grawitacja.

– Rozmowa jak segregujemy śmieci, dlaczego to robimy,

na czym polega zawód śmieciarza.

– Określanie z czego są zrobione przedmioty w sali.

– Słuchanie piosenki Nasze uszy słyszą świat (sł. Dorota Gellner,

muz. K. Kwiatkowska).

– Zabawa z zasłoniętymi oczami “Co to jest?

Odgadywanie zjedzonej rzeczy i usłyszanej.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki w gniazdach.

– Ćwiczenia oddechowe. Dzieci naśladują wąchanie

trzymanego w dłoni kwiatka.

– Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Co to jest przyroda?

25-29.04.2022 Teatr
Będziemy:
– brać udział w przedstawieniach teatralnych
– konstruować teatrzyk cieni
– występować w teatrzyku cieni w przedstawieniu „Smoczy Karnawał”
– wykonywać ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną
– wzbogacać kącik teatralny