Zamierzenia dydaktyczne – kwiecień ✍

Nasze rodziny  -Wzmacnianie więzów w rodzinie

  • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych
    ze świętem Wielkanocy

Wielkanoc 

  • Zastanowimy się jak przygotowujemy się do świąt w domach- wiosenne porządki,  zakupy, wysyłanie świątecznych kartek
  • Zastanowimy się dlaczego ciasto rośnie w piecu i co jest do tego potrzebne. 
  • Wspólnie upieczemy babkę i wspólnie ją spróbujemy, dowiemy się jakie inne tradycyjne  ciasta dorośli przygotowują na święta.
  • Poznamy tradycyjne zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi – malowanie pisanek, święcenie pokarmów, Śmigus –Dyngus.

 

Poznajemy przyrodę – Wiosna
– poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
− nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
− wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

Ochrona przyrody – powiemy jak ważne jest !!!

− nieniszczenie roślin,np. niełamanie gałęzi drzew
− niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

W świecie sztuki – Teatr
Udział w przedstawieniach teatralnych
− oglądanie przedstawień dla dzieci w przedszkolu
− oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu kolegów i koleżanek
− naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.