Maj zamierzenia

Tematy maj:

1 Wszystko może być muzyką od 2 d0 6

  • poznanie równych instrumentów, tworzenie małej orkiestry, uczestniczenie w zajęciach rytmicznych, wokalnych. Poznanie pracy dyrygenta, zapoznanie z muzyką klasyczną, poznanie słynnych kompozytorów.

2 Moja miejscowość, moja ojczyzna od 9 do 13

  • poznanie swojej miejscowości, określenie miejsca zamieszkania, nazywanie swojej miejscowości, zapoznanie się z jej historią. Praca z mapą Polski, poznanie symboli narodowych, śpiewanie hymnu. Poznanie historii Polski

3 Wiosna na łące od 16 do 20

  • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno, obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych owadów. Praca z lupą

4 Moi rodzice od 23 do 27

  • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat od 30 do 3 VI

  • Rozmowa o rodzinie, o wspólnie spędzanym czasie, roli rodzeństwa.