Wszystko może być muzyką 02.05-06.05.2022r.

W minionym tygodniu poznaliśmy znaczenie słów: filharmonia, kompozytor, dyrygent, orkiestra. Rozmawialiśmy o instrumentach muzycznych, poznawaliśmy ich nazwy. Graliśmy na instrumentach perkusyjnych: kołatki, grzechotki, janczary, trójkąty, drewienka, tamburyna, kastaniety. Tworzyliśmy akompaniament do różnych utworów muzycznych i piosenek. Wyrażaliśmy muzykę ruchem − uczestniczyliśmy w zabawach rytmicznych, ruchowych − reagowaliśmy na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. Rozwijaliśmy wrażliwość słuchową − rozpoznawaliśmy wybrane instrumenty po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie. Wykonywaliśmy różne zadania na kartach pracy.