MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ KRAJ 09.05. – 13.05.2022r.

Podawaliśmy nazwę naszego kraju, rozpoznawaliśmy symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Wskazywaliśmy Polskę na mapie Europy, nazywaliśmy jej sąsiadów. Poznawaliśmy poprzez literaturę pochodzenie nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu. Wskazywaliśmy na mapie największą rzekę w Polsce – Wisłę i największe miasta przez które przepływa – Kraków, Warszawa, Gdańsk. Uczestniczyliśmy w koncercie muzycznym Bajnutka oraz zajęciach w Sopockiej bibliotece MINITEKA.