Konkurs fotograficzny

Zachęcamy wszystkich przedszkolaków do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie fotograficznym i dostarczenia wydrukowanego zdjęcia oraz karty zgłoszenia, oświadczenia i zgody (do wydrukowania w linku poniżej) do nauczycieli w grupie do 30.05.2022. Regulamin poniżej:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i ich rodzin z sopockich przedszkoli (za rodzinę uważamy rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, ciocie, wujków).
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia i wydrukowanie go w formacie A4 na zwykłym papierze.
3. Każde zdjęcie ma przedstawiać przedszkolaka w jego ulubionym miejscu w Sopocie.
4. Do każdego zdjęcia należy dołączyć:
dane autorów pracy: imię i nazwisko, wiek (tylko przedszkolaka), nazwę przedszkola
nazwę sfotografowanego, ulubionego miejsca
zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie

Do pobrania:   Karta zgłoszenia do konkursu, oświadczenie i zgoda