Zamierzenia dydaktyczne na czerwiec

W czerwcu:

Niby tacy sami, a jednak inni 30.05.- 3.06.2022

 • Wykonamy doświadczenie „Musujący balon”,
 • Wykonamy zabawy i ćwiczenia logopedyczne,
 • Na podstawie wiersza i prezentacji dzieci poznają prawa dziecka, a na podstawie naszego kodeksu zachowania obowiązki dzieci,
 • Poznamy domy i zabawy dzieci z całego świata, a także ich sposób życia, sposoby witania się,
 • Wykonamy pracę plastyczną „Wachlarz japoński”
 • Na podstawie opowiadania dowiemy się co oznacza tolerancja, cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności
 • Poznamy narzędzia służące do mierzenia długości, będziemy też posługiwać się nimi.
 • Wykonamy ćwiczenia gimnastyczne wg Labana,
 • Porozmawiamy o różnych typach niepełnosprawności i o cechach dobrego przyjaciela.

Na naszym podwórku  6-10.06.2022

 • Na podstawie opowiadania porozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na podwórzu i placu zabaw oraz o zagrożeniach ze strony nieznajomych dorosłych
 • Będziemy projektować wymarzony plac zabaw
 • Na zajęciach matematycznych wg scenariusza Gruszczyk Kolczyńskiej skonstruujemy wagę i będziemy ustalać ciężar przedmiotów
 • Wykonamy doświadczenie z wagą szalkową i będziemy porównywać wagę przedmiotów różnej wielkości
 • Przypomnimy sobie zasady gry w gumę, będziemy ćwiczyć skoki przez skakankę oraz grać w klasy

Nadszedł czas wakacji 13- 17.06.2022

 • utrwalenie numerów alarmowych, utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji,
 • W czasie zabawy ocenimy sytuację i zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia, a także wskażemy jaką pomoc należy wezwać,
 • Wykonamy pracę plastyczną pt. „Łódka”,
 • W czasie zabawy oddechowej pomożemy strażakowi ugasić pożar,
 • poznamy bliżej zawód strażaka i nabierzemy zaufa­nia do osób wykonujących ten zawód; poznamy elementy wyposażenia strażaka, utrwalimy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wybuchu pożaru; utrwalimy numerami telefonów alarmo­wych do służb ratunkowych;
 • będziemy wyszukiwać kształtu figur geometrycznych z innych cech przedmiotów,
 • Wykonamy ćwiczenia gimnastyczne wg Sherborne,
 • Z zakresu biblioterapii posłuchamy bajkę terapeutyczną dot. uczuć związanych z poczuciem bycia niesłuchanym i życzliwością. Dzieci zostaną zachęcone do wczuwania się w emocje innych,  nazywać uczuci,  budować pozytywne relacje w grupie rówieśniczej,
 • Wykonamy doświadczenie „Balon rakietowy”.

Zabawa w internet   20-24.06.2022

 • Dowiemy się z jakich elementów składa się komputer i jak prawidłowo z niego korzystać
 • Na spotkaniu ze Strażnikiem Miejskim dowiemy się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w sieci
 • Poprzez postać sympatycznego Necika będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w Internecie
 • Wykonamy pracę plastyczno-techniczną „komputer”
 • W ramach zabawy badawczej skonstruujemy poduszkowiec przy pomocy balonu i płyty CD
 • Na zajęciach matematycznych wg Gruszczyk Kolczyńskiej zapoznamy się ze sposobami paczkowania towarów

W letni czas – wakacyjne wyprawy 27-30.06.2022

 • Wykonamy pracę plastyczną pt. „Piaskowy obrazek”
 • ustalimy stałość ilości płynów przy zaobserwowanych zmianach w wyglądzie – podczas eksperymentowania z wodą,
 • będziemy pokazywać scenki z wakacji za pomocą dramy,
 • porozmawiamy i stworzymy rady dla rówieśników by bezpiecznie poruszały się po drogach,
 • wyszukamy na mapie Bałtyku, odczytywanie nazwy i wyszukamy inne morza i oceany, wyszukamy większych miast na wybrzeżu; poznamy mapy Polski i świata.
 • Wykonamy ćwiczenia gimnastyczne wg Wlaźnik.