Posługujemy się linijkami

Podczas zajęć matematycznych poznaliśmy różne narzędzia służące do mierzenia długości i odległości. Dzieci mierzyły odległości linijkami i użyły ich do rysowania kształtów geometrycznych i pisania swoich imion. Przeprowadziliśmy także eksperyment, w którym obserwowaliśmy, jak pod wpływem załamania się światła w wodzie, znikają stworzone przez dzieci obrazki.