Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc CZERWIEC 2022r.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  • Taki sam, ale inny (30.05.-03.06.2022r.)

  • Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści (06.06.-10.06.2022r.)

  • Na moim podwórku (13.06.-17.06.2022r.)

  • Nadchodzą wakacje (20.06.-30.06.2022r.)

  • Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją. Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie). Szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi). Tworzenie okazji do poznawania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego;

  • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

  • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

  • Zwrócenie uwagi na wpływ zabawy, jako jednej z ważniejszych form działalności na rozwój dziecka. Dbamy o zdrowie- częste przebywanie na świeżym powietrzu.

  • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów, jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców.