Spacer do Grodziska

15.06 odwiedziliśmy Grodzisko. Przewodnik PTTK opowiadał dzieciom o życiu ludzi w dawnym grodzie. Mogliśmy wejść do starych chat i spróbować pogłaskać kozy.