Praca plastyczna „las”

Dzieci z grupy 3 wykonały pracę przestrzenną – „las” z wykorzystaniem darów jesieni.