Malowanie przy sztaludze

Nasi mali malarze przy sztalugach stworzyli piękne jesienne krajobrazy.