Spotkanie ze Strażą Miejską

3.10.2018 r. czekała na dzieci wielka atrakcja. Dzieci spotkały się ze Strażniczkami Miejskimi. Maluszki poznały zadania Straży Miejskiej, a także całe umundurowanie.