Zajęcia edukacyjne w bibliotece

26.09 dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych dotyczących Afryki, wykonały też efektowne prace plastyczne.