Spotkanie ze Strażą Miejską

Zajęcia edukacyjne „Bezpieczna droga do przedszkola” 15.10.2018