Bezpiecznie na ulicy czyli spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 15.10.2018 r. nasze przedszkole odwiedziła strażniczka miejska, by opowiedzieć dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozmawialiśmy o sposobie przechodzenia przez pasy, poznaliśmy wygląd kilku znaków drogowych i sygnalizatora świetlnego. Przypomnieliśmy o konieczności podróżowania dziecka w foteliku bezpieczeństwa. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe naklejki.