Doświadczenia z powietrzem

Dzieci z gr. II szukały wokół siebie powietrza i eksperymentowały z nim. Przekonały się o tym, że przedmioty wypełnione powietrzem pływają (uwięzione powietrze w butelce), poruszają przedmioty (wypuszczenie powietrza z balonika). Słuchały nagrań wiatru i nazywały go (wiatr, wiaterek, wietrzysko, huragan). Same poruszały powietrzem w czasie zabawy oddechowej. Wiedzą, że wiatr jest potrzebny np. za jego pomocą możemy wytworzyć prąd.