Praca w ćwiczeniach 📖

Praca w ćwiczeniach jest codziennym elementem każdych zajęć dydaktycznych – to właśnie w nich podsumowujemy przerabiany materiał zgodny z tematyka tygodnia.