„Stroiki”- prace plastyczne.

W tym tygodniu dzieci wykonały stroiki z papieru i farbami metodą stemplowania.