ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C STYCZEŃ 2021r.

To już zima. My się zimy nie boimy (04.01.-.15.2020r.)

Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą. Zwracamy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywamy je, np.: opady śniegu.

Uświadamiamy niebezpieczeństwa wynikające z zabaw zimowych w miejscach niedozwolonych.

Rozwijamy mowę i myślenie podczas słuchania krótkich utworów literackich.

Rozwijamy umiejętności logicznego myślenia poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.

Wyrabiamy nawyki higieniczne związane z hartowaniem.

Kształcimy umiejętności liczenia w zakresie trzech

Kocham babcie i dziadka (18.01.-22.01.2020r.)

Nazywamy członków rodziny: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, wujek. Dzielimy się wiadomościami na temat ważnych wydarzeń z życia w rodzinie. Uczymy się wierszyków i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Rozwijamy orientację przestrzenną – stosujemy słowa: na, pod, za, obok, wysoko, nisko.

W świecie baśni (25.01. – 29.01.)

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się nt. ilustracji, obrazka. Wzbudzanie zainteresowania literaturą. Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki. Wykonywanie zadań i kart pracy zgodnie z instrukcją. Poznawanie i wykonywanie nowych technik plastycznych. Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych. Znajomość popularnych bajek, zachęcanie do opowiadania w domu.