Zamierzenia edukacyjne na styczeń

TEMATY STYCZNIA:

W KRAINIE BAŚNI I BAJEK

Kot w butach i bez
Zadanie ruchowe „Zabawy kotów”.
Czytanie baśni pod tytułem „Kot w butach”.
Rozmowa na temat opowiadania.
Układanie obrazków w kolejności według baśni. Dopasowywanie różnej wielkości butów do kotów.
Praca plastyczna- układanie historii z 4 obrazków i kolorowanie ich.

Tworzymy postacie z bajek
Zabawa na powitanie „Kto został zaczarowany”.
Dopasowywanie charakterystycznych elementów ze znanych baśni do ich bohaterów.
Praca plastyczna – ubieranie bohaterów baśni.
Tworzenie własnej historii z danymi postaciami.

Jaś i magiczna fasola
Czytanie bajki „Jaś i magiczna fasola”.
 Rozmowa na temat opowiadania, czy działania Jasia były słuszne, czy nie?
 Praca plastyczna „Co znajduje się na magicznej fasoli”.

Nasza bajka
Zabawa słuchowo-ruchowa „książki”.
Ćwiczenie artykulacyjne – różnicowanie głosek s-sz.
Przy pomocy wcześniej zrobionych postaci z bajek, tworzymy własne historie z nimi.

W BAJKOWYM ŚWIECIE

Ratujemy Jasia i Małgosię
Projekcja Video  bajki „Jaś i Małgosia” Przygody Jasia i Małgosi – zabawa dydaktyczna, układanie obrazków 
historyjki według kolejności, opowiadanie w kolejności zdarzeń bajki, próba oceny postaci, ukazanie zwycięstwa
dobra nad złem, wprowadzenie elementów profilaktyki  zachowań dzieci wobec obcych.
Kogo jest więcej – chłopców czy dziewczynek i o ile?” - zabawa matematyczna.
Karta pracy- chatka Baby Jagi- kolorowanie wg kodu figur geometrycznych.

Ballada o uprzejmym rycerzu
Na podstawie wiersza W. Badalskiej „Ballada o uprzejmym rycerzu” utrwalenie zasad kulturalnego
 zachowania, używania zwrotów grzecznościowych, zachęcanie  dzieci do oceny  i korygowania własnych zachowań.
Praca plastyczna- puzzle rycerz 
Umuzykalnienie- zapoznanie z piosenkami okolicznościowymi przygotowywanymi na dzień babci i dziadka

Zdrowy Czerwony Kapturek

Uświadomienie możliwości oddziaływania na własne zdrowie w kontekście podejmowanych przez siebie działań : 
kształtowanie nawyków higienicznych, zachęcenie do spożywania owoców i warzyw, uprawiania sportu na podstawie
teatrzyku sylwet: ” Zdrowy Czerwony Kapturek- o perypetiach wilka i babci,
którzy zjedli za dużo niezdrowego jedzenia”.
Rozmowa na temat skutków spożywania niezdrowych produktów w tym słodyczy, utrwalenie nawyków prozdrowotnych.
Praca plastyczno-techniczna: Czerwony Kapturek.
Zabawy muzyczno-ruchowe do piosenek z bajki ”Ta piosenka jest nauczką”” Wilk”

Laurka dla babci i dziadka
Zabawy matematyczne- układanki  z wykorzystaniem figur geometrycznych--układanie kwiatów wg wzoru i własnej
 inwencji z figur geometrycznych, przeliczanie w zakresie 5 i więcej  
Karta pracy edukacyjnej- kolorowania kwiatka według określonego kodu koloru figur geometrycznych.
Umuzykalnienie- utrwalenie treści  wierszy oraz piosenek przygotowywanych na występ on-line dla dziadków

Pomagamy seniorom
Prezentacja bajki edukacyjnej  „Charli i Lola – Ja sama” odcinek o  samodzielności , konieczności współpracy
i niesieniu pomocy innym. Rozmowa na temat zachowań bohaterów w odniesieniu do codziennych sytuacji,
ukazanie sposobu i konieczności niesienia pomocy osobom starszym -  scenki dramowe prezentujące zasady
zachowania: ustępowanie miejsca osobie starszej, pomoc w niesieniu zakupów, mówienie dzień dobry i do widzenia,
przepuszczanie przodem w przejściu, otwieranie drzwi
Zabawa naśladowcza – ćwiczenia praktyczne: ubieramy bluzę, kurtkę, rękawiczki.
Kolorowanka edukacyjna: czapka, szalik wg kodu liczbowego.

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Zabawa masą solną
Rozwiązywanie zagadek.
Rozmowa kierowana na temat dnia babci i dnia dziadka, co można robić z dziadkami?
Zamalowywanie literek ze słów babcia i dziadek.
Wykonywanie kształtów z masy solnej.

Moi dziadkowie
Ilustracja ruchowa wiersza I. Salah „Idzie babcia”.
Rozwiązywanie zagadek z obrazkami.
Dokańczanie zdania „Moja babcia jest, Mój dziadek jest”.
Wykonywanie pracy plastycznej dziadkowie z kolorowych kartek.

Większy, mniejszy
Układanie babci i dziadka z części.
Demonstracja, jak wykonać zadanie plastyczne.
Wykonywanie kart pracy- wycięcie i ułożenie od najmniejszego do największego obrazka.

Dzień babci
Zabawa słuchowa „Zagadki dla babci i dziadka”,słuchanie wygłoskowanych słów i powiedzenie ich łącznie.
Słuchanie wiersza „Kiedy babcia była mała”. Omówienie i rozmowa na jego temat.
Malowanie prac z masy solnej, wcześniej zrobionych.

Dzień dziadka
Zabawa dydaktyczna „Co jest kogo”, przypasowanie przedmiotów do odpowiedniej osoby, babci lub
dziadka i sylabizowanie nazwy tego przedmiotu.
Wykonywanie figurek z papieru.

POMAGAMY ZWIERZĘTOM ZIMĄ

Dobry przykład
Zabaw orientacyjno-porządkowa” Ptaszki do domków” .
Uświadamianie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków zimą oraz świadomego wykorzystania pozostałych
resztek jedzenia  w trakcie inscenizacji wiersza
H. Bojanowskiej  pt:„ Niespodzianka dla ptaków ”K. Marciniak  
Ptaszki - praca techniką kalkowania. rozwijanie sprawności manualnych, przygotowanie do nauki pisania. 
Gimnastyka –zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń gimnastycznych.

Co słychać w karmniku?
Oglądanie zdjęć ptaków: wrony, wróbla, gila i jemiołuszki.
Słuchanie i przypomnienie ich nazw i głosów.
Spotkanie w karmniku –zabawy matematyczne- przeliczanie sylwet ptaków  w zakresie 5 i więcej
Ćwiczenie analizy  i syntezy wzrokowej – składanie  karmnika z  patyczków.
W ogrodzie przedszkolnym-nasypanie ziarenek, przyglądanie się ptakom przylatującym do karmnika

Bliżej natury
Wprowadzenie elementów programu edukacyjnego ”Bliżej natury ”Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków- tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom poznanie, zrozumienie i pokochanie
ptaków oraz ich ochrony w środowisku naturalnym.
Prezentacja multimedialna „Ptaki”, zapoznanie z podstawowymi cechami ptaków oraz koniecznością
objęcia ochroną zagrożonych gatunków ptaków.
Poznanie informacji oraz ciekawostek dotyczących wybranych  gatunków ptaków chronionych.
Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej: wskazywanie w każdej parze zdjęcia ptaka, 
którego cień znajduje się obok.
Umuzykalnienie- zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Gawron, nauka  piosenki  
Ćwiczenia ortofoniczne: naśladowanie głosów ptaków na podstawie rymowanki ”Rozśpiewany las”

Pingwiny z lodowej krainy
Dostarczenie wiadomości na temat życia zwierząt zamieszkujących Antarktydę na podstawie ilustracji
opisowej. Zapoznanie z wyglądem, warunkami życia  pingwina, zwrócenie uwagi na trudne warunki ze względu na klimat.
Zabawa muzyczno-ruchowa  „Lodowe kry”- składanie gazety na coraz mniejsze części.
Zabawy matematyczne- utrwalenie  kierunków w przestrzeni ”do tyłu” ”do przodu” doskonalenie umiejętności
posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 5 z wykorzystaniem piosenki ”Pingwinek”.
Kolorowanie wzorów pingwina wg kodu.

Dokarmiamy zwierzęta
Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy, kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków
i zwierząt leśnych na podstawie bajki B. Formy „Leśny obchód”
Rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych o zwierzętach
Ćwiczenia klasyfikacyjne - Co jedzą zwierzęta leśne?
[marchewka, siano, ziemniaki, żołędzie, orzechy, ziarna zbóż]
Zabawy plastyczne z plasteliną- wyklejamy zwierzęta.