„Znaczek pocztowy”- praca plastyczna.

Dzieci w tym tygodniu poznają funkcje poczty. Na poniedziałkowych zajęciach rozmawialiśmy o rodzajach skrzynek pocztowych na podstawie wiersza; dzieci sortowały listy do odpowiednich skrzynek o  numerach  1-5  , wkładały do nich listy z odpowiadającą ilością figur na kopertach. Przyjrzeliśmy się …