Czwartek – 10 pisanek – Propozycje zajęć 🥚

Czwartek  -01.04.2021r.

Temat : 10 pisanek.

1. Poranna rozgrzewka

Zachęcamy do rytmicznej rozgrzewki – Lekcja 4 – Dzień dobrze zacząć dobrym humorem ! Dobry humor = sport ! Sprawdź to sam!

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&fbclid=IwAR3y9vesyemDePcFHLob2d7wzmJ3t7Kqk6pO0ECLxFa0poO5dfMK7mFa8lk

2.Ćwiczenia w książce, s. 69

Oglądanie obrazka koszyka wielkanocnego. Porównywanie go z innymi koszykami. Określanie różnic między nimi.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie w zakresie 10. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. Dzieci mają liczmany(klocki, patyczki itp.), cyfry i znaki.

Rodzic mówi zadania, dzieci ilustrują je za pomocą liczmanów, układają działania i je odczytują. Na zakończenie udzielają odpowiedzi na zadane pytania.

 Zadanie 1

W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz pisanek w koszyczku?

Dzieci biorą 4 liczmany, kładą je przed sobą. Potem dokładają 6 liczmanów. Liczą wszystkie liczmany i układają działanie:

 4 + 6 = 10

które głośno odczytują, a potem udzielają odpowiedzi na pytanie.

Zadanie 2

 Lenka miała 10 pisanek. 7 pisanek dała babci i dziadkowi. Ile pisanek jej zostało?

 Dzieci układają przed sobą 10 liczmanów. Potem odsuwają 7 liczmanów. Liczą pozostałe liczmany i układają działanie, głośno je odczytują, odpowiadają na pytanie.

10 – 7 = 3

4.Karta pracy, cz. 3, s. 79.

Czytanie zadań. Ilustrowanie ich. Odpowiadanie na pytania.

5.Praca plastyczna – Zajączkowa Przytulanka

Potrzebujemy : stara skarpeta , ryż/ kasza, sznurek, flamaster, klej, nożyczki

Efekt Końcowy