„Godło Polski”- praca plastyczna.

Dzieci utrwaliły wygląd godła Polski, pracę plastyczna wykonały metodą wyklejania z bibuły.