Przedszkole nr 5

81-715  Sopot ul. J. J. Haffnera 72

tel: 58 551 16 12

e-mail: p5@przedszkole5sopot.pl

Organ prowadzący: Gmina Sopot

81-726 Sopot ul. Kościuszki 25/27

Wydział Oświaty –  tel: 58 521 37 37

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

80-853 Gdańsk u. Wały Jagiellońskie 24, tel. Sekretariat: 58 322 29

0081-472 Gdynia ul. Legionów 130,  tel: 58 669 34 00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

81-726 Sopot ul. Władysława IV23/25 tel: 58 551 51 33