UWAGA RODZICE !!!

Przedszkole Nr 5 w lipcu 2020r. będzie nieczynne.

Pracujemy w miesiącu sierpniu 2020r.

 W  MIESIĄCU  LIPCU  DYŻURY  PEŁNIĆ  BĘDĄ  NASTĘPUJĄCE  PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Nr 1,  Przedszkole Nr 2,   Przedszkole  Nr 4, Przedszkole Nr 8

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać w okresie lipca i sierpnia  z dyżurujących przedszkoli, winni w terminie do 29.05.2020 r. złożyć do Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Sopocie, wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego – do pobrania u dyrektora przedszkola lub na stronie internetowej.

Karta zgłoszenia dziecka na wakacje

Po zebraniu kart zgłoszeniowych we wszystkich przedszkolach, rodzice zostaną pisemnie poinformowani o dyżurującym przedszkolu dla swojego dziecka.

Opłatę za pobyt w przedszkolu, Rodzice uiszczają w dyżurującym przedszkolu.