UWAGA RODZICE !!!

Przedszkole Nr 5  pełni dyżur w miesiącu lipcu 2023r.

W miesiącu sierpniu 2023r. przedszkole będzie nieczynne

 W  MIESIĄCU  SIERPNIU  DYŻURY  PEŁNIĆ  BĘDĄ  NASTĘPUJĄCE  PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Nr 1,  Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 8,   Przedszkole  Nr 10

Wnioski na obydwa miesiące (lipiec i sierpień – na każdy miesiąc oddzielny wniosek) należy złożyć do dyrektora Przedszkola Nr 5

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023r.

Po zebraniu wniosków zgłoszeniowych we wszystkich sopockich przedszkolach, rodzice zostaną pisemnie poinformowani o dyżurującym przedszkolu dla swojego dziecka. Opłatę za pobyt w przedszkolu, rodzice uiszczają w dyżurującym przedszkolu.

Karta – wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym