UWAGA RODZICE !!!

Przedszkole Nr 5  pracuje w miesiącu lipcu 2021r.

W miesiącu sierpniu 2021r. przedszkole będzie nieczynne

 W  MIESIĄCU  SIERPNIU  DYŻURY  PEŁNIĆ  BĘDĄ  NASTĘPUJĄCE  PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Nr 4,  Przedszkole Nr 8,   Przedszkole  Nr 10

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać w okresie lipca i sierpnia  z dyżurujących przedszkoli, winni w terminie do 31.05.2021 r. złożyć do Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Sopocie, wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego – do pobrania u dyrektora przedszkola lub na stronie internetowej.

Karta – wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym

Po zebraniu kart zgłoszeniowych we wszystkich przedszkolach, rodzice zostaną pisemnie poinformowani o dyżurującym przedszkolu dla swojego dziecka.

Opłatę za pobyt w przedszkolu, Rodzice uiszczają w dyżurującym przedszkolu.