Do Rady rodziców wybrane zostały po dwie osoby z każdej grupy. Na zebraniu w dniu 15.09.2022r. ustalono kwotę wpłaty na radę w wysokości 40 zł miesięcznie. Drugie dziecko w rodzinie ma 50% zniżki. W preliminarzu budżetowym uwzględniono między innymi: imprezy i uroczystości na terenie przedszkola, organizacja spotkania z „Mikołajem”, balu karnawałowego, dofinansowanie wyjść  dzieci do instytucji publicznych (Muzeum Sopotu, Galeria itp.), wiosennej wycieczki a także prezentów dla dzieci grupy najstarszej odchodzących do szkoły. Członkowie rady rodziców mają kontakt z pozostałymi rodzicami z poszczególnych grup na WhatsApp.