Uchwałą Rady Rodziców nr 2/2023-2024 z dnia 21.09.2023 ustalono stawkę dobrowolnej składki na Radę Rodziców w wysokości 50 zł miesięcznie począwszy od 01.10.2023. Na drugie i każde kolejne dziecko stosuje się zniżkę w wysokości 50% t.j. 25 zł. miesięcznie.

Wpłat należy dokonywać na konto; Bank Pekao S.A.

06 1240 1242 1111 0010 0112 9327

Środki z wpłat są w całości wykorzystywane na potrzeby dzieci. Pozwala to nam  wzbogacić ofertę edukacyjną, rozwijać wrażliwość artystyczną, podnosić kompetencje i umiejętności kluczowe dzieci. Finansujemy z nich miedzy innymi: przedstawienia, koncerty, festyny, bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem, dodatkowe zajęcia tematyczne, prezenty świąteczne, prezenty dla dzieci kończących edukację przedszkolną, udział w konkursach, dodatkowe wyjścia biletowane do instytucji zewnętrznych.

Zachęcamy do wpłat i z góry dziękujemy za wszystkie przekazane środki.

Protokoły z zebrań Rady Rodziców rok szkolny 2023/2024

Protokół nr 1 z zebrania Rady Rodziców 2023   

Protokół nr 2 z zebrania Rady Rodziców 2023