ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 

 

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna

8.00 – 8.30

Czynności samoobsługowe, śniadanie

8.30 – 9.00

Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach, przygotowanie do zajęć

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne, programowe

10.00 – 10.30

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia

10.30 – 11.30

Pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki

11.30 – 12.30

Czynności samoobsługowe, obiad

12.30 – 13.00

Zabawy dowolne, Grupa I odpoczynek na leżakach do 13:30

13.00 – 14.00

Praca indywidualna, wyrównawcza z dzieckiem, zajęcia dodatkowe

14.00 – 14.15

Podwieczorek

14.15 – 17.00

Praca indywidualna, gry i zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci