PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która określa wiedzę i umiejętności jakie powinny posiadać dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej. W pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują:

Program wychowania przedszkolnego:

  1. „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

Programy autorskie nauczycieli:

  1. „Adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola”
  2. „Edukacja regionalna – historia, kultura, obrzędy Kaszub”
  3. „Sopot moja Mała Ojczyzna”
  4. „Rozwijanie twórczości plastyczno-technicznej”
  5. „Profilaktyka zaburzeń mowy”
  6. „Trening umiejętności emocjonalno- społecznych  z  wykorzystaniem bajek terapeutycznych.”