Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021-2022 rozpocznie się 01.03.2021r zgodnie z poniższym zarządzeniem.

Zarządzenie Nr 866_2021 PMS z dnia 14_01_2021

REKRUTACJA – INFORMACJA

DRUKI DO WYPEŁNIENIA:

Wniosek do przedszkola 2021-2022

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie rodzica – procedura bezpieczeństwa

Wniosek prosimy drukować dwustronnie i wypełnić dokładnie wszystkie pola drukowanymi literami. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wypełnione dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do przedszkola lub przynieść do placówki.