ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia opłacane przez Gminę Sopot:

Terapia logopedyczna

Przedszkole  realizuje Sopocki program profilaktyki logopedycznej „Mowa rozwija myślenie”, którego celem jest:

– wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy, promowanie  w środowisku lokalnym (grupie przedszkolnej, rodzinie) zdrowych nawyków  – podstaw dbałości o prawidłową artykulację wśród całej populacji dzieci 3- i 4 – letnich.

– Upowszechnianie zabaw i ćwiczeń edukacyjnych (logopedycznych) sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy u dzieci.

– Utrwalanie prawidłowej wymowy.

– Wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci.

W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, wspomagający dzieci w kształtowaniu prawidłowej wymowy w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z dziećmi odbywa się w czteroosobowych zespołach w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. W grupach młodszych odbywają się grupowe zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

Język angielski

W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel języka angielskiego. Dzieci trzy-, cztero-, pięcio-, sześcio letnie uczestniczą w zajęciach które odbywają się 2 razy w tygodniu po pół godziny.

Religia

W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel katechezy. Zajęcia odbywają się na życzenie rodziców we wszystkich grupach 2 razy w tygodniu.