Święto Drzewa w przedszkolu.

10 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Drzewa, którego celem było zainspirowanie przedszkolaków do podejmowania działań proekologicznych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec świata przyrody, oraz poszerzanie zasobu wiadomości na temat środowiska przyrodniczego. W tym dniu dzieci ubrane na zielono uczestniczyły w zajęciu edukacyjnym o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Podczas zajęcia dzieci dowiedziały się, jaką ważną rolę spełnia drzewo wobec człowieka i środowiska, zapoznały się z nazwami rodzimych gatunków drzew poprzez rozwiązanie zagadek na ich temat, wykonały prace plastyczne,  wykonały eksperyment z darów natury: „Szyszka wskaźnikiem wilgoci.” Na zakończenie zajęć dzieci obserowały zasadzenie drzewa owocowego w ogrodzie.