Zajęcia w Minitece.

W dniu 17.11.2023 gr. III była na  zajęciach edukacyjnych w Minitece. W czasie zajęć utrwalono wiedzę dot. obiegu wody w przyrodzie, dzieci obejrzały eksperyment, uczestniczyły w zabawach ruchowych, obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. „Strasznie śmieszna opowieść”, wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem tuszu, pasteli i słomek.